4 ขั้นตอน การย้ายทะเบียนบ้าน (รวมเอกสาร)

การย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง คือแจ้งย้ายออกและย้ายเข้า ทะเบียนบ้านใหม่โดยไม่ต้องเดินทางกลับไปแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิม

0

ขั้นตอนการย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมตัว

เตรียมเอกสารการย้ายทะเบียนบ้าน ดังต่อไปนี้ เพื่อแจ้งการย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง

กรณีเจ้าบ้านและผู้จะย้ายเข้ามาเอง

 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน ฉบับจริง และ สำเนา 1 ชุด
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้จะย้ายเข้า ฉบับจริง และ สำเนา 1 ชุด
 • ทะเบียนบ้านเล่มที่จะแจ้งย้ายเข้า (สมุดปกสีน้ำเงิน) และ สำเนา 1 ชุด

กรณีเจ้าบ้านไม่ได้มาด้วยแต่ผู้จะย้ายเข้า มา

 • หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้านให้อนุญาติ ผู้จะย้ายเข้า สามารถย้ายเข้าได้
 • บัตรประชาชน ของเจ้าบ้านลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

กรณีเจ้าบ้านมาแต่ผู้จะย้ายเข้าไม่มา

 • โดยปกติแล้ว ผู้ย้ายจะต้องมาด้วยยกเว้นในกรณี ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง (ต้องมีใบรับรองแพทย์) 

ขั้นตอนที่ 2: กรอกฟอร์ม การย้ายทะเบียนบ้านเป็นเจ้าบ้าน

คุณสามารถคลิกเอกสารที่ต้องการดาวน์โหลดแล้วเลือกไฟล์ได้ตามนี้

 • PDF
 • Word (Windows)
 • .Pages (Mac)
 • กรอกออนไลน์ (เร็วและง่าย ทำบนมือถือได้)

กรอก เอกสารการย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ พิมพ์ และ/หรือ แชร์ ฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้งานได้ทันที

รวม เอกสารการย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง ทั้งหมด

 • กรณีเจ้าบ้านและผู้จะย้ายเข้ามาเอง (file type option on the next page for click through rate. )
 • กรณีเจ้าบ้านไม่ได้มาด้วย แต่ผู้จะย้ายเข้า มา
 • กรณีเจ้าบ้านมา แต่ผู้จะย้ายเข้า ไม่มา 
 • กรณีไม่ได้มาทั้งคู่

ขั้นตอนที่ 3: ไปทำการย้ายทะเบียนบ้านที่เขต

ให้เจ้าบ้านนำเอกสารทั้งหมดไปที่เขตเพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ ทำการย้ายทะเบียนบ้านเข้า

วันเวลาการทำการของเขต 

 • จันทร์ ถึง ศุกร์ (วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดครับ)
 • 09:00 – 15:00น

ขั้นตอนที่ 4: ชั้นตอนการย้ายทะเบียนบ้านที่สำนักงานเขต 

 • ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 • รับคิวรอเรียกชื่อ
 • นายทะเบียนทำการย้ายทะเบียนบ้านให้
 • เสร็จเรียบร้อย โดยปกติใช้เวลาไม่ เกิน….. นาทีขึ้นอยู่กับจำนวนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

คำถามที่พบบ่อย

ปัญหาที่พบบ่อย

sdfsdkfsdf