โครงการบ้านล้านหลัง ธอส

โครงการบ้านล้านหลังเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากโครงการบ้านหลังแรกซึ่งทาง ธอส ตั้งใจให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงวงเงินการกู้เงินเพื่อซื้อบ้า

0

โครงการบ้านล้านหลัง คือ อะไร?

โครงการบ้านล้านหลัง คือ การปล่อยสินเชื่อของ ธอส ให้ผู้มีรายได้น้อยเพื่อกู้ซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับการอยู่อาศัยในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ของโครงการบ้านล้านหลัง

 • ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุด (คอนโด)
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือ ซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐ
 • ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับการอยู่อาศัย

โครงการบ้านล้านหลัง ดีไหม

โครงการนี้ดีสำหรับผู้ที่ต้องการกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดเป็นของตัวเองแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดีต่อการเงินของผู้กู้ 

ตามหลักการแล้ว วิธีที่จะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยลุดพ้นจากความยากจนคือไม่ซื้อบ้านเพื่อพักอาศัยเพราะดอกเบี้ยและหนี้สินจะกดให้ผู้มีรายได้น้อยอยู่ในวงจรหนี้และความยากยากจนในระยะยาว และเสี่ยงต่อการถูกยึดบ้านโดยเฉพราะหากเกิดวิกฤตฟองสบู่แตกซึ่ง การที่ฟองสบู่แตกนั้นมีสาเหตุมาจากการกู้เงินที่เกินตัวของประชาชน และจะทำให้ผู้กู้นั้นหมดตัวในที่สุด

อ่านเพิ่ม:   ฟองสบู่แตก  ทำไมการเช่าที่อาศัยช่วยให้รวยขึ้นมากกว่าการซื้อ

ต้องวางเงินดาวน์เท่าไหร่ ?

ผู้กูต้องวางเงินดาวน์ 10% ของราคาสินทรัพย์ หมายความว่าผู้กู้สามารถกู้ได้ 90% แต่สำหรับผู้ที่มีสวัสดิการข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจะได้รับสิทธ์กู้ 95 – 100% ของราคาสินทรัพย์

อัตราดอกเบี้ยโครงการบ้านล้านหลัง ธอส

อัตราดอกเบี้ยแบ่งออกเป็น 2 ราคา ตามรายได้ของผู้กู้

 • ผู้มีรายได้ เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน
 • ผู้มีรายได้ ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน

สำหรับผู้มีรายได้เกิน 25,000

อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก

สำหรับผู้มีรายได้ 25,000 บาท/คน/เดือน อัตราดอกเบี้ยช่วง 1-3 ปีแรกคงที่ 3% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 เป็นต้นไป

เกิน 
25,000/ เดือน
ดอกเบี้ยระยะเวลาผ่อนช่วง (ปี)ผ่อนตามช่วงระยะเงินดาวน์ 8.8%
ทุกราย3%1-33,80088,000
รายย่อยMRR – 0.5%4 – หมดสัญญา***5,896
สวสดิการหักเงินเดือนMRR – 1.0%4 – หมดสัญญา***5,539

รายได้ต่ำกว่า 25,000

อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก

สำหรับผู้มีรายได้ ต่ำกว่า 25,000 บาท/คน/เดือน อัตราดอกเบี้ยช่วง 1-3 ปีแรกคงที่ 3% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยและจำนวนเงินผ่อนปีที่ 4 เป็นต้นไปตลอดจนหมดอายุสัญญา

 • รายย่อยอัตราดอกเบี้ย MRR – 0.75%
 • สวัสดิการหักเงินเดือนอัตราดอกเบี้ย MRR – 1.00%
 • กรณีซื้ออุปกรณ์ อัตราดอกเบี้ย MRR – 0% = MRR

อัตราดอกเบี้ยและจำนวนเงินผ่อนปีที่ 4 เป็นต้นไปตลอดจนหมดอายุสัญญา

 • รายย่อยอัตราดอกเบี้ย MRR – 0.50%
 • สวัสดิการหักเงินเดือนอัตราดอกเบี้ย MRR – 1.00%
 • กรณีซื้ออุปกรณ์ อัตราดอกเบี้ย MRR – 0% = MRR
ตำ่กว่า 25,000 /เดือนดอกเบี้ยระยะเวลาผ่อนช่วง (ปี)ผ่อนตามช่วงระยะเงินดาวน์ 8.8%
ทุกราย3%1-33,80088,000
รายย่อยMRR – 0.75%4 – หมดสัญญา***5,717857,280
สวสดิการหักเงินเดือนMRR – 1.0%4 – หมดสัญญา***5,539

วิเคราะห์ค่าผ่อนชำระ

ผมได้คำนวณค่าผ่อนชำระปีที่ 4 ให้คุณดูว่าราคาค่าผ่อนชำระจะกระโดดไปมากน้อยแค่ไหน เพราะช่วงนี้คือช่วงที่ผู้มีรายได้น้อยมักจะเริ่มอ่อนกำลังลงในการผ่อนชำระต่อและจะมีบางกลุ่มที่เริ่มถูกยึดทรัพย์ตามที่ผมได้กล่าวถึงด้านบน

*** เพื่อการคำนวณผมจะใช้อัตรา MRR ปัจจุบันซึ่งอาจไม่ตรงต่ออัตราในอนาคต เนื่องด้วย MRR เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา (ก็คือสามารถเพิ่มขึ้นได้ และค่าผ่อนชำระของคุณก็จะเพิ่มตามด้วย) ผมจะใช้ตัวเลข ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ซึ่ง MRR ของ ธอส อยู่ที่ 6.625%

อย่างที่ประกฏในตารางด้านล้างค่าผ่อนชำระหลังจากปีที่ 3 ได้เพิ่มขึ้นจาก 3,800 เป็น

 • 5,896 บาท ผู้กู้ต้องผ่อนสูงขึ้น 55.2% สำหรับผู้มีรายได้ มากกว่า 25,000
 • 5,717 บาท ผู้กู้ต้องผ่อนสูงขึ้น 50.5% สำหรับผู้มีรายได้ ต่ำกว่า 25,000

เพราะฉะนั้นหากคุณประสงค์ที่จะซื้อบ้าน/คอนโดจริงๆ ผมขอให้ทุกท่านเตรียมค่าผ่อนชำระที่ 5,896 หรือ 5,717 บาท ไม่ใช่เพียงแค่ 3,800 บาทในการวางแผนการเงินของคุณ และผมขอแนะนำให้ควบคุม DTI% ของคุณไว้ด้วยครับ

อ่านเพิ่มเกี่ยว DTI%

หมายเหตุ: การคำนวณค่าผ่อนชำระข้างต้นนั้นผมใช้ระยะการผ่อนที่ 50 ปี

ระยะเวลาผ่อนชำระหนี้

ธอส ให้เวลาในการผ่อนชำระสูงสุดที่ 50 ปี ระยะเวลาผ่อนต่ำที่สุดไม่น้อยกว่า 7 ปี

เนื่องด้วยมีผู้กู้ไม่ผ่านจำนวนมาก ทาง ธอส จึงปรับระยะเวลาผ่อนโครงการบ้านล้านหลังเพิ่มขึ้น จาก 40 ปี เป็น 50 ปี ณ ข่าวช่อง 3

ในกรณีการใช้สิทธิผ่อนระยะยาวๆ ผู้กู้ต้องมีผู้กู้ร่วมด้วย และอายุของผู้กู้ร่วมเมื่อ บวก กับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 70ปี

ระยะเวลาผ่อน + อายุผู้กู้ร่วม < 70 ปี

ตัวอย่างเช่น

นาย ก ต้องการใช้สิทธิในการผ่อนชำระหนี้ ระยะเวลา 50 ปี นาย ก ต้องมีผู้กู้ร่วม นาย ข ซึ่งนาย ข ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี เพราะ ระยะเวลาผ่อน (50ปี) + อายุผู้กู้รวม (20ปี) = 70 ปี

โครงการบ้านล้านหลัง หมดเขต เมื่อไหร่?

ระยะเวลาการขอจองสิทธิกู้ แบ่งเป็น 2 รอบ

 • รอบที่ 1 ตั้งแต่ มกราคม 2562 – 29 มีนาคม 2562
 • รอบที่ 2 ตั้งแต่ กันยายน 2562 – 27 ธันวาคม 2562

โครงการบ้านล้านหลัง รอบ 1

การจองสิทธิในรอบแรกตั้งแต่ช่วงต้นปี 2562 มีผู้ยื่นจอง 127,000 ราย ทั้งนี้ทั้งนั้นทางธนาคารจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้กู้ง่ายขึ้นในรอบที่ 2 หากคุณได้รับการปฏิเสธ คุณสามารถยื่นกู้ใหม่ในรอบต่อไปได้ 

โครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2 เปิดเมื่อไหร่?

โครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2 เริ่มเปิดให้จองสิทธิ ตั้งแต่ กันยายน 2562 – 27 ธันวาคม 2562 ทางธอสจะให้ผู้ที่เลี้ยงดูบุพการีได้สิทธิในการจองก่อน วงเงินการปล่อยกู้ในรอบ 2 อยู่ที่ หนึ่งแสนล้านบาท

โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 เปิดเมื่อไหร่?

ยังไม่มีการกระกาศจากทาง ธอส

การติดต่อ ธอส เพื่อขอคำปรึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขา หรือ โทร 0-2645-9000

ตรวจผลการจองสิทธิออนไลน์

คุณสามารถตรวจสอบสิทธิโครงการบ้านล้านหลังโดยการกรอกรหัสการจองสิทธิได้ที่ โครงการบ้านล้านหลัง

ค่าธรรมเนียม

สำหรับผู้มีรายได้ ไม่เกิน 25,000 บาท

ฟรีค่าธรรมเนียม

สำหรับผู้มีรายได้ เกิน 25,000 บาท

ค่าธรรมเนียมมีตังต่อไปนี้

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้) 
 • ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท)
 • ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาทต่อราย)
 • ค่าจดทะเบียนจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)

โครงการบ้านล้านหลัง ธอส มีที่ไหนบ้าง

สำหรับผู้กู้ที่ต้องการรู้ว่า โครงการบ้านล้านหลังมีที่ไหนบ้างนั้น โครงการมีหลายที่

ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น 

 • ร่มเกล้า 
 • รามอินทรา (คู้บอน) 
 • นครชัยศรี (ท่าตำหนัก) 
 • นนทบุรี (วัดกู้ 2) 
 • ปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) 
 • ตลาดไท (เทพกุญชร 34) 
 • สมุทรปราการ (เทพารักษ์ 3) 
 • เมืองใหม่บางพลี 
 • สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 2) เป็นต้น 

และในพื้นที่ต่างจังหวัด เช่น 

 • สระบุรี (หนองน้ำไข่) 
 • พิษณุโลก (บึงพระ 1) 
 • ฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง) 
 • ชลบุรี (นาจอมเทียน และนาเกลือ) 
 • ระยอง (บ้านฉาง 3) 
 • นครราชสีมา (โชคชัย) 
 • เชียงใหม่ (ป่าตัน) 
 • เชียงใหม่ (สันป่าตอง) 
 • ภูเก็ต (ถลาง) 
 • สงขลา (หาดใหญ่ – ลพบุรีราเมศวร์)
 • บุรีรัมย์ (อิสาณ 2)

คุณสามารถดูรายการทรัพย์ทั้งหมดได้ตามลิ้งค์นี้ โครงการบ้านล้านหล้ง มีที่ไหนบ้าง นอกจากนี้แล้วโครงการจะถูกจำแนกออกเป็น

 • ประเภท
  • บ้าน
  • คอนโด
  • ทาวน์เฮ้าส์
  • บ้านแฝด
 • ทรัพย์
  • มือหนึ่ง
  • มือสอง
   • ทรัพย์ที่ถูกยึดมา
   • คุณหามาเอง
 • ทรัพย์ใน
  • กรุงเทพ
  • ต่างจังหวัด

โครงการบ้านล้านหลังธอส รอบ2

บ้านล้านหลังได้ใช่ไหมครับจะเปิดโครงการในครั้งแรกเนี่ยไม่ขอกันเยอะนะแต่ธนาคารปฏิเสธการปล่อยกุ้งคุณสมบัติไม่ผ่านในที่สุดวันนี้สั่งปรับเงื่อนไขใหม่ๆทั้งเรื่องของดอกเบี้ยแต่ที่น่าสนใจคือกันนาน 10 ปีขึ้นสวรรค์กันเลยนะครับขอให้ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอสขยายเวลาการผ่อนชำระเงินกู้โครงการบ้านล้านหลัง

เอกสารในการขอใช้สิทธิ

เอกสารส่วนบุคคล

เอกสารทางการเงิน

 • บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2  ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

คุณสมบัตรรายได้ของผู้จองเพื่อรับสิทธ์

ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ 25,000 บาทต่อเดือน หรือตำ่กว่า ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท

วงเงินกู้บ้านล้านหลัง

รายได้วงเงินรอบแรกวงเงินรอบที่สอง
เกิน 25,000/คน/เดือน30,000 ล้านบาท10,000 ล้านบาท
ตำ่กว่า 25,000/คน/เดือน20,000 ล้านบาท40,000 ล้านบาท
sdfsdkfsdf