สัญญาจะซื้อจะขาย อาคารพาณิชย์

สัญญาจะซื้อจะขาย อาคารพาณิชย์ ตัวอย่างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0
สัญญาจะซื้อจะขาย อาคารพาณิชย์
สัญญาจะซื้อจะขาย อาคารพาณิชย์

อสังหาฯ​ เป็นสิ่งที่มีมูลค้าสูง ความจริงเวลาจะทำอะไรเรื่องเงินทอง ควรมีสัญญาเป็นลายลักอักษร แม้จะสนิทกันแค่ไหนก็ตาม โดยเฉพราะหาก สัญญาจะซื้อจะขาย อาคารพาณิชย์ ที่คุณทำขึ้นมานั้นมีข้อบกพร่องแม้แต่เล็กน้อย คุณอาจพบกับความเสียหายที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้

ผมในฐานะที่เป็นนายหน้าอสังหาฯมา 8 ปี และให้บริการด้านอาคารพาณิชย์โดยเฉพราะ วันนี้ผมมาแบ่ง สัญญาจะซื้อจะขาย อาคารพาณิชย์ ที่ผมเองใช้กับลูกค้าของผมให้คุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อควรระวัง

1. คัดโฉนดรับรองสำเนาก่อนวางเงินทุกครั้ง

เรื่องนี้ผมเคยเจอมากับตัว ผมไม่ได้ตรวจความถูกต้องว่าผู้ที่แสดงตนว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์นั้น เป็นเจ้าของจริงหรือไม่ ผมไม่ได้ไปคัดโฉนด สุดท้ายต้องมาเจ็บตัวกับการเสียหายเงินไปหลายแสน

เพราะฉนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณจะต้องให้นายหน้าของคุณทำและเตรียมมาในวันทำ สัญญาจะซื้อจะขาย คือการคัดโฉนดแล้วอย่าลืมให้กรมที่ดินประทับตราด้วยนะครับ

การไปคัดโฉนดที่กรมที่ดินคืออะไร แล้ว ต้องทำอย่างไร?

2. ระบุคำว่า ” ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ” เสมอ

เรื่องนี้สำคัญเพราะบางทีเราอาจลืมตัว เขียนง่ายๆ เช่น บ้าน ตึกแถว หรือ อื่นๆ ซึ่งไม่ได้ระบุว่ามีที่ดินอย่างชัดเจน อาจตีความหมายเป็นการซื้อ-ขาย สิ่งปลูสร้างอย่างเดียวก็ได้ เพราะฉนั้น ในสัญญาให้ระบุอย่างชัดเจนว่าคุณกำลังจะซื้อ ทั้งที่ดิน และ อาคารพาณิชย์

สัญญา จะ ซื้อ จะ ขาย ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง

3. ตรวจ ชื่อ-นามสกุล 3 จุดอย่างละเอียดว่าตรงกันหรือไม่

 • สามจุดที่ว่านี้คือ ชื่อในสัญญา ต้องตรงกันกับบัตรประชาชนของผู้จะขาย และ หลังโฉนดที่คุณไปคัดมา
 • ไม่ใช่เพียงแค่การโกงกันแต่บางที การเขียนชื่อ-นามสกุลผิดผลาดหรือตกตัวอักษรไปได้ เรื่องเล็กๆ นี้สามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้
สัญญา จะ ซื้อ จะ ขาย อาคาร พาณิชย์

4. ลงนามทุกหน้าของ สัญญาจะซื้อจะขาย อาคารพาณิชย์

อีกอย่างที่ผมพบคือ ผู้คนมักลงนามเซ็นสัญญาในหน้าสุดท้ายของสัญญาหน้าเดียว สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดครับ เพราะแต่ละหน้าของสัญญานั้นสามารถดึงออกมาสลับเปลี่ยนได้ ฉนั้นให้คุณเซ็นทุกหน้าของ สัญญาจะซื้อจะขายอาคารพาณิชย์ ที่มีเนื่อหาและข้อตกลงทั้งหมด หากเป็นไปได้ ผมแนะนำให้ใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงิน

แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายอาคารพาณิชย์

เอกสารประกอบในการเซ็น สัญญาจะซื้อจะขาย อาคารพาณิชย์

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้จะซื้อ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้จะขาย
 • สำเนาโฉนดที่ดิน ซึ่งคัดและรับรองสำเนาโดยกรมที่ดิน (คุณต้องตรวจให้เรียบร้อยก่อนวางเงิน)
 • ถ่ายเอกสาร แคชเชียร์เช็ค แล้วแนบไว้ หรือหากคุณโอนผ่านธนาคารออนไลน์ ให้โอนเช้าบัญชีชื่อตาม สัญญาจะซื้อจะขายเท่านั้น
  ที่ดีที่สุดคือให้ระบุในสัญญาจะซื้อจะขาย ว่า “ผู้จะขายได้รับเงินจำนวน 1,234 บาท (หนึ่งพัน สองร้อย สามสิบสี่ บาทถ้วน) ณ วันที่ทำสัญญานี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว” ซึ่งในสัญญาของผมด้านบนนั้นมีระบุอย่างชัดเจนไว้ให้แล้ว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ตัวอย่างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

แบบฟอร์มสัญญาจะซื้อจะขายอาคารพาณิชย์ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างให้คุณอ่านดูก่อน แล้วหากคุณประสงค์ที่จะดาวน์โหลดสัญญาฉบับนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านบนของหน้านี้

 วันที่……เดือน……………พ..ศ……

สัญญาจะซื้อจะขาย อาคารพาณิชย์

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ……..………………บ้านเลขที่….…………….. ซอย ………………….ถนน……………. หมู่ที่..………………..แขวง/ตำบล…………………. เขต/อำเภอ…….………… จังหวัด………………………..  

ระหว่าง 

นาย/นาง/นางสาว ……………………………. ถือบัตร ประจําตัวประชาชนเลขที่ …………………………………… อยู่บ้านเลขที่ ……… หมู่บ้าน/ตรอก/ซอย………………….. แขวง ………………………… เขต………………………… จังหวัด …………………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะขาย” ฝ่ายหนึ่ง

กับ

นาย/นาง/นางสาว ……………………………. ถือบัตร ประจําตัวประชาชนเลขที่ …………………………………… อยู่บ้านเลขที่ ……… หมู่บ้าน/ตรอก/ซอย………………….. แขวง ………………………… เขต………………………… จังหวัด …………………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาร่วมกันโดยมีสาระสำคุณดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้จะขายยืนยันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่โฉนด………………….. เลขที่ดิน ………………….. หน้าสำรวจ ……….………… ตำบล………………….. อำเภอ………………….. จังหวัด………………….. ซึ่งมีเนื้อที่ดินประมาณ ……… ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่………………….. ถนน………………….. แขวง………………….. เขต………………….. จังหวัด………………….. ตามที่ปรากฏตามในสำเนาโฉนดที่ดิน ซึ่งคัดและรับรองสำเนาโดยกรมที่ดินลง ณ​ วันที่ ………………….. แนบท้ายสัญญานี้ ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “อาคารพาณิชย์”

 ข้อ 2.  ผู้จะขายตกลงจะขายและผู้จะซื้อตกลงจะซื้อ อาคารพาณิชย์ ในราคา…………………….บาท (………………………………………………….)  

ข้อ 3. ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายต่างๆ และการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้จะซื้อ/ผู้จะขาย ตกลงรับผิดชอบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้จะซื้อตกลงเป็นฝ่ายจ่ายค่า:

 • ……………………………………………………….
 • ……………………………………………………….
 • ……………………………………………………….

ผู้จะขายตกลงเป็นฝ่ายจ่ายค่า:

 • ……………………………………………………….
 • ……………………………………………………….
 • ………………………………………………………. 

ข้อ 4. ณ วันที่ทำ สัญญาจะซื้อจะขาย อาคารพาณิชย์ ฉบับนี้ผู้จะซื้อตกลงวางเงินมัดจำ จำนวน…………………บาท (……….………………………………………..) ซึ่งผู้จะขายได้รับเงินจำนวนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยจึงได้ลงนามในสัญญาฉบับนี้

 1. ผู้จะขาย ตกลงให้ถือเอาเงินที่ผู้จะซื้อได้ชำระในวันที่จอง (หากมี)  
  จำนวน…………………บาท (……….………………………………………..)
 1. และเงินที่ผู้จะซื้อได้ชำระในวันทำ สัญญาจะซื้อจะขายอาคารพาณิชย์ ฉบับนี้อีก
  จำนวน…………………บาท (……….………………………………………..)
 1. รวมเป็นเงินที่ได้ชำระให้แก่ผู้จะขายไปแล้วทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการชำระหนี้ส่วนหนึ่ง
  จำนวน…………………บาท (……….………………………………………..)
 1. ยอดคงเหลือเงินที่ผู้จะซื้อต้องชำระในวันทำการโอนกรรมสิทธ์ ณ​ กรมที่ดิน
  จำนวน…………………บาท (……….………………………………………..)

ข้อ 5. ทั้งสองฝ่ายตกลงจะมาทำการโอนกรรมสิทธ์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ณ​ กรมที่ดินจังหวัด ………………………….  สำนักงานเขต …………………….. วันที่ ………………… (“วันโอนกรรมสิทธ์”) หากวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดราชการให้เลื่อนไปวันเปิดทำการ วันถัดไป

ข้อ 6. ผู้จะซื้อตกลงจะชำระเงินส่วนที่เหลือ ตามข้อ 4 วรรค (4) ณ​ วันโอนกรรมสิทธ์ และผู้จะขายตกลงจะโอนกรรมสิทธ์อาคารพาณิชย์ให้ผู้จะซื้อ ณ วันโอนกรรมสิทธ์ หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดนัด ไม่ทำการโอนกรรมสิทธ์ภายในวันที่กำหนด จะต้องรับผิดชอบตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

 1. หากผู้จะซื้อผิดนัด ผู้จะซื้อยินยอมให้ผู้จะขายบอกเลิกสัญญาและริบเงินมัดจำและเงินจองทั้งหมด ตามข้อ 4 วรรค (3) โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น 
 1. หากผู้จะขายผิดนัด ผู้จะขายยินยอมคืนเงิน ตามข้อ 4 วรรค (3) พร้อมจ่ายค่าปรับจำนวนหนึ่งเท่าตัวของยอด ตามข้อ 4 วรรค (3) ให้กับผู้จะซื้อ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ครบกำหนด วันโอนกรรมสิทธ์ และยินยอมผู้จะซื้อบอกเลิกสัญญา

ข้อ 7. ในการชำระเงินค่า อาคารพาณิชย์ หากผู้จะซื้อประสงค์ติดต่อสถาบันการเงินเพื่อการกู้ยืมเงิน ผู้จะขายยินดีอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องเอกสารต่างๆ ที่ทางสถาบันการเงินอาจเรียกขอ และอนุญาติให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินเข้าทำการสำรวจอาคารพาณิชย์

ข้อ 8. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเป็นเหตุให้การซื้อ/ขาย ต้องหยุดชะงักลงโดยมิใช่ความผิดของผู้จะขาย หรือ ผู้จะซื้อให้ขยายระยะเวลาวันโอนกรรมสิทธ์ ตามสัญญาออกไปเท่ากับเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวโดยฝ่ายที่จะขอขยายเวลา จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายทราบเพื่อขอขยายระยะเวลาการโอนกรรมสิทธ์ออกไปไม่เกิน 7 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง

 ข้อ 9. ภายหลังการทำสัญญาจะซื้อจะอาคารพาณิชย์นี้แล้ว ผู้จะขายให้สัญญาว่าจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้ที่ดินหรืออาคารพาณิชย์ที่จะขายนั้นเสื่อมค่าหรือเสื่อมราคาลง หรือเกิดภาระผูกพันเพิ่มขึ้น

 ข้อ 10. คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าวันและเวลาที่กำหนดในสัญญานี้เป็นสาระสำคัญที่หากคู่สัญญาฝ่ายใดไม่ดำเนินการหรือดำเนินไม่แล้วเสร็จ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกค่าสินไหมทดแทนได้

ข้อ 11.  ผู้จะซื้อสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในนามบุคคลอื่น ตามความประสงค์ของผู้จะซื้อให้มาเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์แทนผู้จะซื้อ 

ข้อ 12. ในกรณีที่อาคารพาณิชย์ติดภาระจำนองกับสถาบันการเงิน ผู้จะขายตกลงทำการไถ่ถอนให้แล้วเสร็จภายในวันโอนกรรมสิทธิ์ และพร้อมทำการโอนกรรมสิทธ์ให้ผู้จะซื้อ 

ข้อ 13. หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีอันเป็นไปในระหว่างรอการโอนกรรมสิทธิ ให้สัญญานี้มีผลบังคับตกทอดมรดกไปยังคู่สัญญาของทั้งสองฝ่าย

ข้อ 14. การบอกกล่าวใดๆ ตามสัญญานี้ ต้องทำเป็นหนังสือและแจ้งไปยังสัญญา อีกฝ่ายหนึ่งตามที่อยู่ข้างต้น หากเป็นการแจ้งทางไปรษณีย์ให้ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หากผู้สัญญาฝ่ายใดย้ายที่อยู่ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือภายใน 7 วัน นับแต่วันย้ายที่อยู่

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดดีแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ……………………………………………………… ผู้ให้เช่า

( ____________________ )

ลงชื่อ ………………………………………………………… ผู้เช่า

( ____________________ )

ลงชื่อ ………………………………………………………..   พยาน

( ____________________ )

ลงชื่อ ……………………………………………………….   พยาน

( ____________________ )

 

หมายเหตุ ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออกแล้วคู่สัญญาลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง

 • สัญญา จะ ซื้อ จะ ขาย อาคาร พาณิชย์
 • สัญญา จะ ซื้อ จะ ขาย อาคารพาณิชย์
 • แบบ ฟอร์ม สัญญา จะ ซื้อ จะ ขาย อาคาร พาณิชย์
 • สัญญา จะ ซื้อ จะ ขาย ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • ตัวอย่าง สัญญา จะ ซื้อ จะ ขาย ที่ดิน พร้อม สิ่ง ปลูก สร้าง

sdfsdkfsdf